Telefon 58 555 19 26

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Qwantum systemy zarządzania szkolenia wspomaganie wdrożeńWspomaganie wdrożeń systemów

System Rejestracji Zdarzeń Q’N’Q


Można postawić tezę, że wszelkie zdarzenia niepożądane w organizacji takie jak: reklamacje, incydenty, niezgodności oraz zwykłe organizacyjne problemy – oprócz zwykle dotkliwych konsekwencji – niosą ze sobą największy ładunek cennych informacji o nas samych oraz często precyzyjnie wskazują obszary, w których powinniśmy się doskonalić.

Prowadząc projekty wdrożeniowe w wielu organizacjach naszych Klientów spotykamy się z niechęcią związaną z koniecznością dokumentowania takich zdarzeń. Z naszego doświadczenia wiemy, że tego typu zdarzenia – gdy zostaną rozwiązane doraźnie – chętnie usuwamy z pamięci, a więc znikają one również z ”pamięci” naszej firmy. Takie postępowanie powoduje, że skutecznie pozbywamy się znakomitego materiału do analiz mogących wskazać nam nasze słabsze strony i jest niemal pewne, że w ten sposób zwiększamy ryzyko cyklicznego powtarzania się zdarzeń niepożądanych.

Chcąc zapobiec takiemu mechanizmowi zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy autorskie narzędzie informatyczne wspomagające gromadzenie i organizowanie wewnętrznej „pamięci” każdej organizacji.

System Rejestracji Zdarzeń Q’n'Q (Quality not Quantity)

Aplikacja jest przeznaczona do rejestracji wszelkiego rodzaju zdarzeń niosących informacje istotne i niezbędne dla doskonalenia organizacji. Jest ona szczególnie użyteczna w organizacjach, w których funkcjonują wszelkie systemy zarządzania wymagające dokumentowania działań doskonalących (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, itp.).

Aplikację można zastosować do rejestracji takich zdarzeń, jak:

 • niezgodności zidentyfikowane w trakcie bieżącej działalności,
 • niezgodności zidentyfikowane w trakcie audytów wewnętrznych lub zewnętrznych,
 • zdarzenia związane ze zgłoszonymi reklamacjami,
 • incydenty i zagrożenia organizacyjne,
 • obserwacje własne pracowników,
 • informacje zwrotne od klientów,
 • inne zdarzenia mające wpływ na funkcjonowanie i doskonalenie organizacji.

Dokumentacja systemu zarządzania w formie portalowej


Ze względu na dużą liczbę tworzonych dokumentów oraz skomplikowany system ich obiegu pomiędzy użytkownikami, zarządzanie dokumentami w wersji elektronicznej okazuje się być zdecydowanie łatwiejsze w postaci elektronicznego portalu. Usługa z podstawami mapowania procesów wykorzystująca elementy notacji BPMN. Mapowanie procesów może stać się podstawą doskonalenia systemów zarządzania.

Dokumentacja w tej formie – w stosunku do klasycznej formy dokumentacji papierowej - posiada wiele zalet, wśród których można wymienić:

 • wysoko usystematyzowana i przejrzysta struktura, znacznie wyraźniej ukazująca procesowe podejście do zarządzania organizacją,
 • możliwość precyzyjnego przedstawienia przepływu danych wejściowych i wyjściowych pomiędzy procesami i obiektami zewnętrznymi,
 • możliwość dowolnego ustawienia poziomu szczegółowości przedstawienia procesów, zgodnie
  z wymaganiami i specyfiką organizacji,
 • przejrzysta forma graficzna (zwykle proces lub procedura to najwyżej jedna strona przejrzystego wydruku), pozbawiona rozbudowanych opisów,
 • łatwa i szybka edycja dokumentów z wykorzystaniem podstawowych operacji edycyjnych,
 • brak konieczności nadzorowania wielu kopii dokumentów – cała dokumentacja znajduje się
  w jednej lokalizacji i udostępniana jest poprzez Internet,
 • brak konieczności instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania
  w komputerach Użytkowników – wystarczy dowolna przeglądarka internetowa,
 • wszystkie formularze dostępne („zalinkowane”) wprost z poszczególnych procesów
  i procedur,
 • możliwość uruchamiania dowolnej aplikacji z poziomu dokumentacji systemowej,
 • możliwość integracji dokumentacji z istniejącymi już w organizacji rozwiązaniami IT.

CMS (Content Management System)


Narzędzie informatyczne typu CMS (Content Management System) do nadzorowania szeroko rozumianej dokumentacji systemu zarządzania jest to autorski sposób nadzorowania dokumentów we wszelkich systemach zarządzania, jako alternatywa dla tradycyjnych systemów opartych na dokumentach opisowych.

Niżej opisane narzędzie umożliwia przechowywanie, edytowanie oraz publikację wszelkich dokumentów niezbędnych w zarządzaniu organizacją, niezależnie od formy, w której dokumenty zostały przygotowane.

Główne funkcjonalności dokumentacji wykonanej w oferowanym systemie:

 • Dokumentacja dostępna on-line poprzez dowolną przeglądarkę internetową (brak konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania w komputerach użytkowników).
 • Dokumentacja dostępna jest zgodnie przydzielonymi poziomami dostępów (przykładowe poziomy dostępu: brak dostępu / dostęp do odczytu i pobierania / dostęp do edycji / dostęp do zatwierdzania / administracja).
 • Dokumentacja udostępniona na zewnątrz (poprzez Internet) oraz / lub wyłącznie
  w wewnętrznej sieci organizacji (poprzez intranet).
 • Dokumentacja funkcjonuje w jedynym „egzemplarzu” zainstalowanym w wydzielonym obszarze serwera (brak konieczności nadzorowania wielu papierowych kopii dokumentów) – uwaga: niezbędne jest zapewnienie regularnych kopii bezpieczeństwa obszaru serwera i bazy danych
 • Dokumentacja edytowalna wprost poprzez przeglądarkę internetową.
 • Możliwość zatwierdzania dokumentów - przed ich publikacją - przez osoby uprawnione wprost poprzez przeglądarkę internetową (osoba posiadająca uprawnienia do zatwierdzania może otrzymywać informację o konieczności zatwierdzenia dokumentu).
 • Możliwość wspólnej pracy nad dokumentem przed jego zatwierdzeniem
  i opublikowaniem.
 • Pełna i automatyczna kontrola wersji dokumentów tekstowych (oznaczanie wersji datą edycji, możliwość porównywanie wersji oraz identyfikowania zmian, możliwość cofania zmian do dowolnej wybranej wersji),
 • Automatyczne oznaczanie datą edycji dokumentów dołączanych w formie załączników (pdf, jpg, itp.),
 • Możliwość „subskrypcji” zmian w dokumentach przez poszczególnych Użytkowników dla ułatwienia śledzenia zmian w dokumencie opisującym wybrany obszar działania,
 • Możliwość dołączania załączników do poszczególnych dokumentów (np.: specyficznych formularzy),
 • Możliwość umieszczania skrótów do innych lokalizacji (innych witryn, dokumentów, aplikacji, itp.),
 • Wyszukiwarka tekstowa w obszarze dokumentacji,
 • Możliwość drukowania dokumentów w formie PDF.

W celu przygotowania indywidualnej oferty, prosimy o kliknięcie ikony poniżej, która przeniesie Państwa do formularza.

WYCENA

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.