Współpraca

Osoby zainteresowane współpracą, posiadające wiedzę i umiejętności zgodne ze specyfiką naszej działalności, lub posiadające pomysł na współpracę wykraczający poza ramy naszej dotychczasowej działalności zapraszamy do kontaktu (np. w formie CV, listu motywacyjnego).

Poszukujemy następujących Współpracowników:

EKSPERTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (ODO)


Wymagania:

 • znajomość Ogólnego Rozporządzania Ochrony Danych Osobowych (RODO); Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, 
 • udokumentowane szkolenie z zakresu ODO,
 • doświadczenie zawodowe jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych,
 • doświadczenie we wdrażaniu i przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

KONSULTANTA ds. SYSTEMÓW ISO 9001
z Trójmiasta


Wymagania:
• bardzo dobra znajomość normy ISO 9001,
• przynajmniej trzy letnie doświadczenie we wdrażaniu i obsłudze systemu zarządzania jakością ISO 9001,
• specjalistyczna znajomość języka angielskiego,
• łatwość nawiązywania kontaktu,
• komunikatywność,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami (środkami) komunikacji,
• Trójmiasto i okolice.

EKSPERTA - KONSULTANTA
i SZKOLENIOWCA
ds. SYSTEMÓW ISO

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość certyfikowanych norm systemów zarządzania,
 • kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu i przeprowadzaniu audytów wewnętrznych oraz szkoleń z zakresu certyfikowanych norm systemów zarządzania,
 • łatwość nawiązywania kontaktu,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami (środkami) komunikacji.

Jeżeli chcesz z Nami podjąć współpracę to zapraszamy do kontaktu. Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym, na adres
e-mail: biuro@qwantum.pl

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez QWANTUM – Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedziba w Sopocie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Jestem świadomy/a dobrowolności podania moich danych oraz oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.”Informujemy, że Administratorem danych jest  QWANTUM – Systemy Zarządzania sp. z o.o. z siedziba w Sopocie, ul. 3 Maja 46, 81-743 Sopot. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dziękujemy za wszystkie złożone aplikacje, jednocześnie informując, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Osobami.

Copyright 2018 all rights reserved by Qwantum