Dokumentacja systemu zarządzania w formie portalowej

Ze względu na dużą liczbę tworzonych dokumentów oraz skomplikowany system ich obiegu pomiędzy użytkownikami, zarządzanie dokumentami w wersji elektronicznej okazuje się być zdecydowanie łatwiejsze w postaci elektronicznego portalu. Usługa z podstawami mapowania procesów wykorzystująca elementy notacji BPMN. Mapowanie procesów może stać się podstawą doskonalenia systemów zarządzania.

Dokumentacja w tej formie – w stosunku do klasycznej formy dokumentacji papierowej - posiada wiele zalet, wśród których można wymienić:

 • wysoko usystematyzowana i przejrzysta struktura, znacznie wyraźniej ukazująca procesowe podejście do zarządzania organizacją,
 • możliwość precyzyjnego przedstawienia przepływu danych wejściowych i wyjściowych pomiędzy procesami i obiektami zewnętrznymi,
 • możliwość dowolnego ustawienia poziomu szczegółowości przedstawienia procesów, zgodnie
  z wymaganiami i specyfiką organizacji,
 • przejrzysta forma graficzna (zwykle proces lub procedura to najwyżej jedna strona przejrzystego wydruku), pozbawiona rozbudowanych opisów,
 • łatwa i szybka edycja dokumentów z wykorzystaniem podstawowych operacji edycyjnych,
 • brak konieczności nadzorowania wielu kopii dokumentów – cała dokumentacja znajduje się
  w jednej lokalizacji i udostępniana jest poprzez Internet / intranet,
 • brak konieczności instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania
  w komputerach Użytkowników – wystarczy dowolna przeglądarka internetowa,
 • wszystkie formularze dostępne („zalinkowane”) wprost z poszczególnych procesów
  i procedur,
 • możliwość uruchamiania dowolnej aplikacji z poziomu dokumentacji systemowej,
 • możliwość integracji dokumentacji z istniejącymi już w organizacji rozwiązaniami IT.


Jesteś zainteresowany naszą usługą – zapraszamy do kontaktu.


W celu przygotowania indywidualnej oferty, prosimy o kliknięcie ikony poniżej,

która przeniesie Państwa do formularza.

 a72ac78c-17b9-452c-bef2-81a316be9793png


 

Copyright 2019 all rights reserved by Qwantum