Systemy Zarządzania

Obecnie każde przedsiębiorstwo ma na uwadze nie tylko jakość własnych produktów, przekładającą się na konkretne korzyści finansowe, lecz także na społeczne aspekty swojej działalności, takie jak oddziaływanie na środowisko naturalne bądź bezpieczeństwo i zdrowie własnych pracowników.


Spełnienie wymagań prawa i ograniczenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej skłania do szukania wsparcia w systemowym zarządzaniu. Rozwój nowoczesnych technik zarządzania w każdej dziedzinie przedsiębiorczości przyczynił się do ustanowienia międzynarodowych norm. International Organization for Standarization (ISO) opracowała i opublikowała do tej pory ponad 18 000 międzynarodowych standardów i norm dających wskazówki dotyczące dobrej praktyki zarządzania. Normy ISO stanowią podstawę do opracowywania systemów zarządzania i sterowania jakością. Są gwarantem uporządkowania strefy organizacyjnej. Najbardziej znane i rozpowszechnione normy dotyczące jakości, środowiska i BHP mają bardzo podobną budowę, opartą na koncepcji ciągłego doskonalenia (Cykl Deminga: planowanie – wykonanie – sprawdzenie – poprawianie (ang. Plan – Do – Check -Act)), u podstaw którego leżą: określenie przez najwyższe kierownictwo polityki, planowanie działań, wdrażanie i funkcjonowanie, sprawdzenie oraz działania korygujące i zapobiegawcze, a także okresowy przegląd zarządzania.

Zakres oferowanych usług:


Doradztwo przy wdrożeniu:

 • systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i wymaganiami innych branżowych norm: ISO 13485:2012, AQAP oraz WSK (Wewnętrznego Systemu Kontroli),
 • systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015,
 • systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001:2018,
 • systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami normy ISO 22000:2005, HACCP ściśle powiązanego ze standardem GAP i z systemami Dobrych Praktyk (GMP i GHP),
 • systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
 • systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi PN-ISO 37001:2016;
 • społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zgodnego z wymaganiami normy PN-ISO 26000:2012
 • system zarządzania energią zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001:2012
 • systemu zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000 

  Dostosowaniu dokumentacji oraz Systemu Zarządzania do zmian, które pojawiły się w nowych edycjach normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, a także publikacji AQAP 2110:2016.


Jesteś zainteresowany naszą usługą – zapraszamy do kontaktu.


W celu przygotowania indywidualnej oferty, prosimy o kliknięcie ikony poniżej,

która przeniesie Państwa do formularza.

 a72ac78c-17b9-452c-bef2-81a316be9793png


 

Copyright 2019 all rights reserved by Qwantum