System Zapobiegania Ryzykom Korupcyjnym

Wymagania kryteriów Systemu Zapobiegania Ryzykom Korupcyjnym opracowane przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej opierają się na wymaganiach struktury wynikającej z aneksu SL do Dyrektyw ISO/IEC z 2012 w sprawie struktury wymaganej dla znormalizowanych systemów zarządzania oraz na wytycznych normy ISO 31000:2009 dotyczącej zarządzania ryzykiem.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZAPOBIEGANIA RYZYKOM KORUPCYJNYM


Korzyści rozpatrywane są z punktu widzenia: 

 Kierownictwa organizacji:

 • *Budowanie wizerunku organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej;
 • Informacja o nowych ryzykach i poznanie już zidentyfikowanych ryzyk związanych z działaniami organizacji - Mapa Ryzyka;
 • Przejrzyste zasady współpracy ze stronami zainteresowanymi (Kodeks Antykorupcyjny);
 • Ograniczenie utraty środków wynikających z działań korupcyjnych;

Pracowników:

 • Poczucie bezpieczeństwa dla pracowników przez jasno i przejrzyście zdefiniowane procesy decyzyjne;
 • Jednoznacznie zdefiniowane zakresy uprawnień i odpowiedzialności;
 • Ochrona przez nieświadomymi zachowaniami i ich skutkami;
 • Doskonalenie organizacji na bazie zdobytych doświadczeń - nauka na błędach;
 • Zdefiniowane postępowanie w przypadku wykrycia korupcji - odpowiednie procedura postępowania;

Otoczenia:

 • Wzrost zaufania do organizacji;
 • Pewność, iż przy identycznych warunkach decyzje będą wydawane zawsze w oparciu o identyczne przesłanki z identyczną rzetelnością;
 • Minimalizacja kosztów korupcji;
 • Szybsze i łatwiejsze załatwienie sprawy.

Certyfikacja systemu SZKP przez CCJ (kliknij skrót)


Jesteś zainteresowany naszą usługą – zapraszamy do kontaktu

Copyright 2017 all rights reserved by Qwantum