System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi

System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi PN-ISO 37001:2016 jest międzynarodowym standardem opublikowanym 15 października 2016 r.
Wymagania w normie mogą być wykorzystywane w rożnego typu organizacjach. Norma ISO 37001 jest kompatybilna z innymi normami systemów zarządzania
co oznacza, że można ją wdrożyć w zintegrowanym systemie zarządzania oraz osobno.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIAMI ANTYKORUPCYJNYMI

  • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń korupcyjnych w organizacji;
  • Wdrożenie procedur zapobiegających możliwości wystąpienia zdarzeń korupcji;
  • Ocena ryzyka związanego z zagrożeniem korupcyjnym w organizacji.
Jesteś zainteresowany naszą usługą – zapraszamy do kontaktu


W celu przygotowania indywidualnej oferty, prosimy o kliknięcie ikony poniżej,

która przeniesie Państwa do formularza.

 a72ac78c-17b9-452c-bef2-81a316be9793png


Copyright 2018 all rights reserved by Qwantum