SYSTEM REJESTRACJI ZDARZEŃ Q’N’Q

Główne funkcjonalności aplikacji:


System Rejestracji Zdarzeń Q’n’Q posiada następujące funkcjonalności:

  • Możliwość rejestracji najistotniejszych informacji dotyczących określonych zdarzeń,
  • Możliwość planowania dowolnej liczby działań doskonalących dla poszczególnych zdarzeń (określanie terminów, szczegółów, osób zaangażowanych w realizację),
  • Możliwość przeglądania, filtrowania, wyszukiwania oraz sortowania zapisanych zdarzeń i działań,
  • Możliwość przeglądania zdarzeń i działań dotyczących wyłącznie danego użytkownika,
  • Automatyczne predefiniowane powiadomienia mailowe do osób zaangażowanych w nadzorowanie zdarzeń i realizację działań,
  • Możliwość dołączania dowolnych plików (dokumenty, e-maile, skany, itp.) jako załączniki do zdarzeń i działań,
  • Mechanizm ręcznych i automatycznych zmian statusów zdarzeń i działań wraz z kolorami ułatwiającymi przeglądanie danych,
  • Raportowanie wg zadanych kryteriów,
  • Inne funkcjonalności wg wymagań Klienta uzgodnione w odrębnym trybie.
 

Copyright 2019 all rights reserved by Qwantum