Nadzór i Stała obsługa


Celem realizacji naszej usługi obsługi, nadzoru i doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jest zapewnienie ciągłej zgodności wdrożonych systemów zarządzania z wymaganiami norm ISO oraz ich doskonalenie z zastosowaniem metod, narzędzi i dobrych praktyk zarządzania.


Niezwykle istotne jest, aby wdrożony system był właściwie utrzymywany i nadzorowany, aby móc czerpać korzyści z jego wdrożenia, czyli:


 • właściwie oceniać efektywność podejmowanych działań,
 • sprawnie komunikować się w organizacji,
 • identyfikować mocne strony organizacji i obszary do doskonalenia,
 • podejmować decyzje na podstawie faktów,
 • lepiej wykorzystywać zasoby ludzkie,
 • zaspokajać potrzeby klientów na zdeklarowanym poziomie,
 • zmniejszać koszty prowadzenia działalności,
 • zwiększać efektywność pracy i procesów.


Pomagamy nie tylko uniknąć problemów związanych z odnowieniem certyfikatu, lecz przede wszystkim, doradzamy jak funkcjonujący system wykorzystać jako faktyczny instrument do zarządzania w celu optymalizacji działań podejmowanych przez organizację, tj. wzrostu efektywności pracy i procesów oraz zadowolenia klientów.


W ramach usługi oferujemy:


 • ustaloną ilość wizyt Eksperta w miesiącu w siedzibie Klienta,
 • nieograniczony dostęp do Eksperta za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonu.
 • pomoc w wykonywaniu obowiązków spoczywających na Pełnomocniku ds. Systemu Zarządzania,
 • pomoc w weryfikacji i aktualizacji dokumentacji wdrożonego systemu zarządzania,
 • wskazywanie możliwości i dróg doskonalenia systemu zarządzania,
 • wsparcie i pomoc w nadzorze nad realizacją audytów wewnętrznych,
 • pomoc w określeniu niezgodności w systemie zarządzania oraz przy ich eliminowaniu.

Korzyści z obsługi, nadzoru i doskonalenia systemu:


 • obniżenie kosztów związanych z utrzymywaniem systemu,
 • wspomaganie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania podczas konsultacji w firmie w uzgodnionych terminach,
 • podniesienie stopnia wykwalifikowania personelu,
 • podniesienie efektywności pracy,
 • stałe dostosowywanie wyrobu do potrzeb klienta,
zastosowanie nowoczesnych, dedykowanych narzędzi realizacji procesów.


Jesteś zainteresowany naszą usługą – zapraszamy do kontaktu.


W celu przygotowania indywidualnej oferty, prosimy o kliknięcie ikony poniżej,

która przeniesie Państwa do formularza.

 a72ac78c-17b9-452c-bef2-81a316be9793png


 

Copyright 2019 all rights reserved by Qwantum