Kontakt

Dane adresowe i identyfikacyjne:


QWANTUM - Systemy Zarządzania sp. z o.o.

ul. 3 Maja 46, 81-743 Sopot

tel. 58 555 19 26

fax. 58 555 19 28

e-mail: biuro@qwantum.pl

www.qwantum.pl

-------------------------------------------

NIP: 957-08-27-422; REGON: 192745403

Miejsce zarejestrowania: VIII Wydział Gospodarczy KRS w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Numer rejestru KRS: 0000113980

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł.

 

Copyright 2019 all rights reserved by Qwantum