System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013

Norma ISO 27001:2013 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) wywodzi się z brytyjskiego standardu bezpieczeństwa BS 7799. Stanowi ona najszerzej stosowany zestaw wskazówek dla wdrożenia i utrzymania bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. 


Poszczególne rozdziały normy są poświęcone następującym zagadnieniom:

 • Polityce bezpieczeństwa,
 • *Organizacji bezpieczeństwa,
 • *Klasyfikacji aktywów organizacji i bezpieczeństwu osobowemu,
 • *Sposobowi kontroli dostępu, rozwojowi i utrzymaniu systemu,
 • *Warunkom pracy.

Korzyści z wdrożenia systemu ISO 27001:2013:

 • Uzyskanie prestiżowego certyfikatu ISO 27001:2013;
 • Zbudowanie zaufania w oczach klientów i innych instytucji współpracujących;
 • Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej;
 • Zabezpieczenie przedsiębiorstwa lub organizacji przed szkodliwymi działaniami ludzkimi, np.:
  • kradzieżą ważnych danych;
  • wandalizmem i sabotażem;
  • wykorzystaniem poufnych informacji do działań niezgodnych z prawem;
  • przeciekami poufnych informacji do prasy, konkurencji, na rynek, itp.
 • Zabezpieczenie przedsiębiorstwa lub organizacji przed skutkami zdarzeń losowych, np.: 
  • utraty informacji oraz jej nośników z powodu pożaru, zalania, awarii mediów, zniszczenia budynków, infrastruktury;
  • zagubienia informacji;
  • utraty wiarygodności wynikłej z niedbałości o rzetelność przetwarzanych i posiadanych  informacji.
 • Minimalizacja skutków finansowych wystąpienia poważnych incydentów bezpieczeństwa.


Jesteś zainteresowany naszą usługą – zapraszamy do kontaktu


W celu przygotowania indywidualnej oferty, prosimy o kliknięcie ikony poniżej,

która przeniesie Państwa do formularza.

 a72ac78c-17b9-452c-bef2-81a316be9793png


Copyright 2019 all rights reserved by Qwantum