Społeczna Odpowiedzilaność Biznesu (CSR) PN-ISO 26000:2012

CSR (Corporate Social Responsibility) to społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym, zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględniającym potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu firmy.

Korzyści z wdrożenia strategii PN-ISO 26000:2012

  • Wzrost zainteresowania inwestorów we współpracę ze świadomymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem;
  • Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy, którzy coraz częściej w swoich wyborach kierują się także zaufaniem do danej firmy i jej medialnym wizerunkiem, ogólną reputacją firmy, „ekologiczność” produktu lub usługi;
  • Poprawa relacji z lokalną grupą społeczną, organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi poprzez udział firmy w życiu społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych, które ułatwiają jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie;
  • Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną również na rynkach światowych, gdzie oczekiwania dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są bardziej oczywiste;
  • Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy poprzez swoje standardy postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów), a przez to unikanie kosztów „złego partnerstwa”;
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko. Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników;
  • Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników - poprawa wizerunku firmy i zaufania do niej wśród pracowników, zwiększa również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników.


Jesteś zainteresowany naszą usługą – zapraszamy do kontaktu


W celu przygotowania indywidualnej oferty, prosimy o kliknięcie ikony poniżej,

która przeniesie Państwa do formularza.

 a72ac78c-17b9-452c-bef2-81a316be9793png


Copyright 2019 all rights reserved by Qwantum