CMS (Content Management System)

Narzędzie informatyczne typu CMS (Content Management System) do nadzorowania szeroko rozumianej dokumentacji systemu zarządzania jest to autorski sposób nadzorowania dokumentów we wszelkich systemach zarządzania, jako alternatywa dla tradycyjnych systemów opartych na dokumentach opisowych.


Niżej opisane narzędzie umożliwia przechowywanie, edytowanie oraz publikację wszelkich dokumentów niezbędnych w zarządzaniu organizacją, niezależnie od formy, w której dokumenty zostały przygotowane.

Główne funkcjonalności dokumentacji wykonanej w oferowanym systemie:

Dokumentacja dostępna on-line poprzez dowolną przeglądarkę internetową (brak konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania w komputerach użytkowników).
Dokumentacja dostępna jest zgodnie przydzielonymi poziomami dostępów (przykładowe poziomy dostępu: brak dostępu / dostęp do odczytu i pobierania / dostęp do edycji / dostęp do zatwierdzania / administracja).
Dokumentacja udostępniona na zewnątrz (poprzez Internet) oraz / lub wyłącznie
w wewnętrznej sieci organizacji (poprzez intranet).
Dokumentacja funkcjonuje w jedynym „egzemplarzu” zainstalowanym w wydzielonym obszarze serwera (brak konieczności nadzorowania wielu papierowych kopii dokumentów) – uwaga: niezbędne jest zapewnienie regularnych kopii bezpieczeństwa obszaru serwera i bazy danych.
Dokumentacja edytowalna wprost poprzez przeglądarkę internetową.
Możliwość zatwierdzania dokumentów - przed ich publikacją - przez osoby uprawnione wprost poprzez przeglądarkę internetową (osoba posiadająca uprawnienia do zatwierdzania może otrzymywać informację o konieczności zatwierdzenia dokumentu).
Możliwość wspólnej pracy nad dokumentem przed jego zatwierdzeniem
i opublikowaniem.
pełna i automatyczna kontrola wersji dokumentów tekstowych (oznaczanie wersji datą edycji, możliwość porównywanie wersji oraz identyfikowania zmian, możliwość cofania zmian do dowolnej wybranej wersji),
automatyczne oznaczanie datą edycji dokumentów dołączanych w formie załączników (pdf, jpg, itp.),
Możliwość „subskrypcji” zmian w dokumentach przez poszczególnych Użytkowników dla ułatwienia śledzenia zmian w dokumencie opisującym wybrany obszar działania,
Możliwość dołączania załączników do poszczególnych dokumentów (np.: specyficznych formularzy),
Możliwość umieszczania skrótów do innych lokalizacji (innych witryn, dokumentów, aplikacji, itp.),
Wyszukiwarka tekstowa w obszarze dokumentacji,
Możliwość drukowania dokumentów w formie PDF.Jesteś zainteresowany naszą usługą – zapraszamy do kontaktu.W celu przygotowania indywidualnej oferty, prosimy o kliknięcie ikony poniżej,

która przeniesie Państwa do formularza.

 a72ac78c-17b9-452c-bef2-81a316be9793pngCopyright 2019 all rights reserved by Qwantum