Audyty

Każda organizacja posiada swoją misję i cele, do których dąży przez cały okres swojej działalności. Aby funkcjonująca organizacja sprawnie realizowała założone wcześniej cele lub wdrożone systemy warto zastosować audyt organizacji, który uporządkuje i pozwoli kontrolować zachodzące procesy i ich zgodność.


W naszej ofercie jest wiele rodzajów audytów odnoszących się do różnych obszarów działalności organizacji w zależności od potrzeb naszych Klientów:


  • audyty polegające na badaniu zgodności aktualnych praktyk w wybranym obszarze działalności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i normami,
  • audyty wewnętrzne wdrożonych systemów zarządzania przed audytem jednostki certyfikującej,
  • audyty w zakresie przeglądu i weryfikacji dokumentacji systemu zarządzania,
  • audyty drugiej strony prowadzone u potencjalnych lub obecnych dostawców.


Ekspert przeprowadza audyt w formie wywiadów z Przedstawicielem Kierownictwa bądź z każdą osobą odpowiedzialną za badany obszar oraz w formie wizji lokalnej i sprawdzeniu istniejącej dokumentacji. Wszelkie zarejestrowane niezgodności oraz obserwacje zapisane zostają w ostatecznym raporcie z przeprowadzonego audytu. Raport zawiera spostrzeżenia, rozbieżności, ocenę oraz wytyczne do ewentualnych dalszych prac.


Jesteś zainteresowany naszą usługą – zapraszamy do kontaktu.


W celu przygotowania indywidualnej oferty, prosimy o kliknięcie ikony poniżej,

która przeniesie Państwa do formularza.

 a72ac78c-17b9-452c-bef2-81a316be9793png


 
 

Copyright 2019 all rights reserved by Qwantum