Konferencja pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla

"RODO w Jednostkach Samorządu Terytorialnego" 

29 MAJ 2018 r. RZESZÓW

Data: 29 maja 2018 r. godz. 10:00 - 13:45
Miejsce: Sala audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego 

    ul. Ł. Cieplińskiego 4 Rzeszów

Spotkanie dotyczyć będzie  nowych unijnych regulacji w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych omawianych w kontekście obowiązków Jednostek Samorządu Terytorialnego wynikających z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (RODO).

Copyright 2018 all rights reserved by Qwantum